Tilgjengelig   Utilgjengelig   Innflytting (tilgjengelig)   Utflytting (tilgjengelig)
  Rød sesong   Gul sesong   Grønn sesong   Blå sesong
Mai 2021
Dag: L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M
Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hytte 1                                                              
Kolbjørnstua                                                              
Kristianstua                                                              
Juni 2021
Dag: T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O
Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hytte 1                                                            
Kolbjørnstua                                                            
Kristianstua                                                            
Juli 2021
Dag: T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L
Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hytte 1                                                              
Kolbjørnstua                                                              
Kristianstua                                                              
Vis flere måneder